• press
  • |
  • 毛城城媒體

搜羅全城寵物媒體資訊

【毛城城街訪】香港寵物公園夠唔夠?

  • 08-03-2019
Tags

【寵物都有土地問題】狗狗活力充沛,主人要帶佢哋落街散吓步、放吓電,而狗公園就係一個好選擇。不過香港人有土地問題,寵物當然都唔例外啦。今集「毛城城街訪」就訪問一班狗主,問吓佢哋對寵物公園嘅意見,普遍認為狗公園數量不足、空間少、設備唔齊全。

 

其實比起就咁拖狗狗落街散步,喺寵物公園放狗就安全得多。公園大多數有雙閘設計,又有飲水、狗廁所等設施,對狗狗同狗狗主人嚟講非常方便。

 

如果香港可以有多啲狗公園,或者愈嚟愈多人寵共融公園,對養狗狗的人嚟講真係天大喜訊呢!去片:XXXXX

 

 

【十八區狗公園系列】

三層間隔 荃灣變型特色狗公園

https://bit.ly/2TMFxzn

大埔頌雅路兒童遊樂場寵物公園

https://bit.ly/2TMFxzn

將軍澳環保大道五星級寵物公園

https://bit.ly/2N3ONN7

 

#寵物公園 #狗公園

#毛城城街訪
#毛城城 #MoCity
#寵物 #pets

#################

一站式寵物資訊平台-【毛城城MoCity】,想睇更多有關寵物嘅猛料? 記得上 www.mocity.com.hk 喇!

 

 

 

 

更多文章