• article
  • |
  • 文章

搜羅全城寵物媒體資訊

【MoNews】喵星人誤按電腦掣 終助主人取得研究經費

  • 14-05-2019
Tags

【招財貓】好多百厭嘅毛孩,都好鍾意瞓喺主人嘅電腦上面,貪佢暖暖地咁夠舒服。貓咪Mochi就係其中一個例子,仲唔小心撳錯掣,嚇到主人個心都離一離呀!

 

事源有一次,主人Jessica做嘢做到攰攰地,所以帶咗狗狗出去散步。喵星人Mochi一如既往,攤喺Jessica嘅手提電腦上面瞓覺。

 

身為心理學系副教授嘅Jessica,一向全情投入去研究精神健康。佢打算申請一筆資助,作為研究經費。因為呢次申請太重要,實在不容有失,所以Jessica不停反覆確認,搞到遲遲都未交申請表。

 

後來,唔知Mochi係咪梳乎得滯啦,搞到唔小心撳錯掣,將呢個經費申請send咗出去。當Jessica返到屋企後望到個mon,心諗今次大鑊喇,仲形容自己嚇到有輕微嘅驚恐發作。Jessica實在無能為力,惟有聽天由命等結果。

 

不過好彩,最後資助批咗,Jessica成功攞到10萬美元(約78萬港元),鬆一口氣。佢又多謝Mochi,誤打誤撞咁幫佢爭取咗呢筆經費。估唔到今次因禍得福,Mochi係名乎其實嘅招財貓呀!

 

資料及相片來源:The Dodo

 

#貓咪 #電腦 #睡覺

#毛城城 #MoCity

#寵物 #pets

#################

一站式寵物資訊平台-【毛城城MoCity】,想睇更多有關寵物嘅猛料? 記得上 www.mocity.com.hk 喇!