寵物新聞

Apr 19, 2023

免費試食 ADVANCE 處方糧系列 皮膚炎症犬隻適用

見到好似 Coffee 咁嘅個案,相信唔少寵主都唔會覺得陌生,遇到狗仔出現皮膚問題如周身痕、日拗夜拗、泛紅、甩毛等狀況嘅時候,除咗搵獸醫檢查以及治療之外,餵食 ADVANCE 處方糧畀主子都可以幫助狗仔改善皮膚問題,處方糧分為小型犬種專用及中或大型犬種專用,經獸醫推薦及臨床驗證,有效改善以下各種普遍嘅犬隻皮膚炎徵狀包括:

 

1) 減少瘙癢 ;

2) 修復皮膚屏障 ;

3) 控制過敏反應以及

4) 減少不良食品反應等。

 

再者,原裝西班牙進口之 ADVANCE 處方糧為天然糧,新鮮肉類為主要成分,無任何著色劑、人造防腐劑及動物副產品,每粒糧均有鮮肉塗層,嗜食性高,兼且無任何藥性,旨在以成份同營養比例調配療效,痊癒後視乎狗隻情況可繼續食用或轉回 ADVANCE 其他系列作日常膳食,絕對係「濕疹」狗仔嘅救星!

 

想試 ADVANCE 皮膚處方乾糧就要留意喇,只要跟隨以下步驟登記,即可免費獲得 ADVANCE 皮膚處方糧兩包,數量有限,送完即止:

 

步驟 1 :點擊 “登記 / Sign Up”(每人只限參加一次) 

步驟 2 :按照 Facebook Inbox 內指示提交資料

步驟 3 :成功登記索取將收到電郵確認

 

活動登記時段:由 2023 年 4 月 19 日至 4 月 26 日晚上 11:59 止。合資格者收到 ADVANCE 皮膚處方乾糧後,將會定期收到提示訊息,貼心跟進狗仔皮膚狀況,邀請分享感想並有機會被聯絡及訪問拍攝。凡被選中並接受訪問拍攝的合資格者,將會額外獲贈ADVANCE 皮膚乾 + 濕處方糧體驗套裝兩份!

 

ADVANCE 專業獸醫研發處方糧 - https://www.advancepetfood.com/zh-hant/dog/

歡迎 follow @Advancepetfoodhongkong  Facebook 專頁,跟貼最新消息

 

#ADVANCE #處方糧 #獸醫處方糧 #皮膚糧 #ADVANCE皮膚處方糧 #免費試食

#寵物皮膚炎症 #狗隻皮膚問題 #狗隻濕疹 #狗隻異位性皮膚炎
 

條款及細則 Terms & Conditions:

1.     是次推廣活動由MoCity 主辦。Nature’s Variety China Limited將為是次推廣活動之產品贊助商。

2.     凡參加此活動及提供個人資料予 MoCity 及 Nature’s Variety China Limited即表示參加者接受及同意遵守活動之條款及細則。

3.        活動登記時段:由 2023 年 4 月 19 日(星期三)香港時間中午 12:00 至 2023 年 4 月26 日(星期三)晚上 11:59 止。參加者必須於截止日期、時間前成功登記及上載有關資料。

4.     參加者須提交正確的個人資料 (包括:姓名、手提電話號碼、電郵、郵寄地址、寵物體重及寵物外貌及皮膚問題之真實照片),而姓名及郵寄地址只作為本活動郵寄產品之用。

5.     參加者所輸入的資料將不可更改,所有資料均以參加之記錄為準,錯誤、虛假、偽冒或不完整的資料將被視作無效及棄權論,並有可能被取消其參加資格。

6.     參加者如有任何舞弊或欺詐成分(由 MoCity 及 Nature's Variety China Limited 全權決定),MoCity 及 Nature'sVariety China Limited有權取消該參加者參加是次活動的資格。

7.     參加者所有提交資料如在遞交過程中有所遺失、不能閱讀或提交延誤,MoCity 及 Nature's Variety China Limited 概不負責。

8.     合資格名額 30 名,合資格者會由Nature's Variety China Limited 代表組成之評審團評審,參加者均不得異議。

9.     合資格者將收到電郵及電話確認,視乎寵物體重,可獲 Advance 皮膚處方乾糧 1.5kg / 3kg 兩包(建議零售價:港幣 434 - 770 元),獎品將會送到登記地址

10.  產品體驗後的實際效果視乎寵物體質及皮膚情況,並配合主人餵食份量及方法而定。

11.  Advance 皮膚處方糧不適合因外在因素而引起的皮膚問題,若參加者之寵物食用後感到任何不適,MoCity 及Nature's Variety China Limited 恕不負責。

12.  每人只限參加一次。產品將於參加者成功登記後以運輸服務寄至參加者所提供的郵寄地址,而每個郵寄地址亦只限參加一次,運輸服務只限香港特別行政地區。重複參加將被取消資格。如有資料錯誤、遺失、運輸失誤或收到之產品在運送過程出現損壞,則由參加者承擔責任,產品恕不補發。

13.  合資格者收到 Advance 皮膚處方乾糧後,將會定期收到提示訊息,邀請分享感想,並有機會被聯絡及訪問拍攝。凡被選中並接受訪問拍攝的合資格者,將會額外獲贈 Advance 皮膚乾+濕處方糧體驗套裝兩份(每份體驗套裝包括:Advance 皮膚處方乾糧 1.5kg / 3kg 兩包[視乎寵物體型大小]及Advance皮膚處方濕糧 150 g一包),完成整個療程。

14.  所有最終拍攝之俏像及影片擁有權將歸 Nature's Variety China Limited 所擁有。

15.  體驗套裝不可兌換現金或其他產品、不可轉讓或轉售。

16.  參加者所提供之個人資料僅供是次推廣活動之用,MoCity 及 Nature's Variety China Limited 將按照《個人資料(私隱)條例》處理所收集的個人資料。

17.  如參加者因參加是次活動或因 MoCity 及 Nature's Variety China Limited 使用、展示、刊出及發佈其答案及資料而引致第三者的任何索償或訴訟,參加者須自行承擔所有責任。

18.  本活動與 Facebook 無關,並非由 Facebook 贊助、支持或管理。參加者所提供資料僅為參加本活動,而非向 Facebook 提供資料。

19.  Nature's Variety China Limited 保留隨時暫停或取消本活動及修改其條款和細則之權利,而不作另行通知。

20.  凡參加是次活動,即表示參加者明白、接納並同意遵守此等條款及評審以其獨有的酌情權及最終決定權作出之決議。

21.  如果你對活動有任何查詢,可於 MoCity Facebook 專頁 inbox 我們的客戶服務主任,我們很樂意為你跟進。

22.  如果你對產品有任何查詢或意見,Advance 的客戶服務主任樂意為你跟進。客戶服務熱線:(852) 2388 0858、Whatsapp:(852) 9785 0162、或於 Advance Facebook 專頁 inbox 我們的客戶服務主任。

23.  如有任何爭議,MoCity 及 Nature's Variety China Limited 保留最終決定及解釋權。

 

感謝你參與是次活動,請繼續緊貼 MoCity 毛城城 嘅寵物資訊!

其他資訊