Main

Apr 21, 2017

【Kakato特約 寵物店長之日常】紙紮鋪店長 喵喵

紙紮鋪一向俾人神秘嘅感覺,因為賣嘅嘢,你同我城城都唔應啱用啦。

而喺嗰度做寵物店長嘅喵喵,就最鍾意請入去搗蛋嘅老鼠,食元寶蠟燭香。