Main

Oct 4, 2017

【人狗動起來】單腳平衡 訓練大腿外側肌肉

上次【人狗動起來】介紹嘅動作可以訓練大腿前後肌肉線條,今次一於學埋呢個單腳平衡動作動作,令大腿外側同臀部線條更加緊緻啦!

高級私人體適能教練 Ingrid今次會同狗狗「丁丁」,同大家繼續做一個叫「單腳平衡動作」嘅運動,不過今次動作稍為不同,主要訓練大腿外側肌肉,做完可以全面收緊大腿同臀部線條!

鳴謝:亞洲運動及體適能專業學院(AASFP)